Marcus Graf
Oferta dla firm i osób pryw.
Oferta dla szkół
Kursy
Ratownictwo
Sklep Specjalistyczny
Paintball
Projekty UEBiuro i sklep:
   ul. Brzeska 20  

   03-737 Warszawa 

 

wiecej informacji w zakładce KONTAKT


Szkoła Przetrwania MARCUS-GRAF
O firmie    Wydarzenia    Referencje    Ogłoszenia    Księga gości Kontakt


   

 

 

 

W wyniku postępowania przetargowego nasza firma wybrana została do przeprowadzenia 9 pozoracji - symulacji wypadku zdarzenia drogowego, w których wezmą czynny udział uczestnicy Projektu „AKADEMIA STRAŻAKA”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a firmowany m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Kapitał Ludzki – Narodową Strategię Spójności.
.

Symulacje obejmują m.in. profesjonalną obsługę pirotechniczną, zabezpieczenie techniczne i medialne. Realizacja projektu: 2010 / 2011 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powszechnym standardem w Unii Europejskiej jest stabilna i dobrze przygotowana kadra strażaków. Mając na uwadze wzmocnienie systemu ratownictwa na Mazowszu, a tym samym zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa w kontekście zbliżającego się Euro 2012, zrodził się pomysł na realizację projektu pn. ”Akademia Strażaka”, który jest oddolną inicjatywą, mającą na celu zaspokojenie potrzeb przede wszystkim z zakresu ratownictwa medycznego i kierowania ruchem drogowym.

Z przeprowadzonej w czerwcu 2009 r. ankiety, badającej potrzeby szkoleniowe osób dorosłych wśród 2587 osób – kobiet i mężczyzn, będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, ponad 86% zadeklarowało chęć udziału w szkoleniach z modułu „kierowania ruchem drogowym”, a prawie 83% w szkoleniu „ratownictwo medyczne” z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

„Akademia Strażaka” to projekt szkoleniowy realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie - Filia w Płocku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on skierowany do 870 osób dorosłych, pracujących kobiet i mężczyzn zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, w tym 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami i miejscem pracy, są zainteresowani zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szkolenia posłużą również wzmocnieniu potencjału w zakresie skuteczności i efektywności działań w sektorze zapewniającym bezpieczeństwo na terenie Mazowsza.

 

 

referencje

 

Zdjęcia i filmy z realizacji:

 

Płock 13.06.2010

 

Ciechanów 4.07.2010

 

Warszawa 8.08.2010

 

Siedlce 12.09.2010

 

Płock 2.10.10

 

Warszawa 7.11.2010

 

Ciechanów 26.02.2011

 

Warszawa 27.02.2011

 

Płock 06.03.2011


POLECAMY - Sklep Specjalistyczny    POLECAMY - Skoki spadochronowe

 

Marcus Graf
 
Copyright © 2006 MARCUS-GRAF. Wszelkie prawa zastrzeone.
Realizacja SENSIS